contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ev.png

EV3

EV3

LEGO MINDSTORMS EV3 – to specjalne, bardziej zaawansowane zestawy LEGO Technic wyposażone w łatwo programowalny mikroprocesor z możliwością podłączenia czujników i precyzyjnych serwomotorów. Dzięki temu zestawy MINDSTORMS EV3 pozwalają na projektowanie i szybkie konstruowanie działających robotów, które będą robiły dokładnie to, co chcemy. Załączone do zestawów czujniki pozwalają naszym konstrukcjom autonomicznie reagować na zmiany w otoczeniu, zgodnie z programem, który dla nich wymyślimy.  To dodatkowo wzbogaca zakres zadań, które zbudowane przez nas roboty zdolne są wykonywać.

LEGO MINDSTORMS EV3 to nie zabawki. Jest to narzędzie używane w edukacji zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Na świecie odbywają się liczne turnieje robotyki na różnych poziomach (dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci), podczas których uczestnicy mają za zadanie zbudować konstrukcję wyłącznie z zestawów LEGO MINDSTORMS w taki sposób, by automatycznie wykonała ona, narzucone jej zadania.

Pasjonaci z całego świata prześcigają się w projektowaniu coraz to bardziej ambitnych konstrukcji z LEGO MINDSTORMS – takich jak zautomatyzowane taśmy przenośnikowo-montażowe czy roboty, które samodzielnie układają kostkę Rubika lub rozwiązują Sudoku. 

LEGO MINDSTORMS jest również wykorzystywane przez studentów i absolwentów wydziałów automatyki i robotyki do przygotowania prac inżynierskich i magisterskich.

EV3 to trzecia, najnowsza generacja zestawów do konstruowania własnych robotów. 

 

 

 

EV3 są wykorzystywane w naszych pakietach szkoleniowych:


Filmiki z naszych szkoleń

(walki robotów i CleanerBOTy)