contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

light_bulb_5.png

InnoVision

Witamy w InnoVision!

Jeśli szukasz szkoleń: 

  • scrum'owych będących praktyczną symulacją procesu SCRUM i pracy nad produktem

  • praktycznych, pobudzających kreatywność i innowacyjność zespołu

  • opartych na zasadach grywalizacji

  • wykorzystujących najnowsze narzędzia i technologie

  • rozwijających skuteczną kooperację w zespole

  • bardzo angażujących i będących świetną zabawą

 – to jesteś we właściwym miejscu!

Dostarczamy szkolenia na wysokim poziomie, o czym świadczy Sumaryczna Ocena naszych szkoleń jaką otrzymaliśmy od naszych dotychczasowych klientów: 4,8/5

Wizja, która nam przyświeca, to stworzenie szkoleń zupełnie innych niż te, które powszechnie stosowane były dotychczas w Polsce. Pragniemy wykorzystać najnowsze osiągnięcia badań naukowych z zakresu psychologii szkoleń. Naszym celem jest przede wszystkim, aby prowadzone przez nas szkolenia były w 100% praktyczne, nieprzeładowane teorią, ograniczoną do wymaganego minimum i aby pojedynczy uczestnicy oraz całe zespoły rozwijały się poprzez realizowanie praktycznych zadań i wyzwań, jednocześnie dobrze się bawiąc. 

 

Opinie naszych klientów:


 

Nasza oferta:

Nasze narzędzia:

O nas:

Social media: