contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Trening Innowacyjności

 

Trening innowacyjności

Szkolenie to jest szczególnie dedykowane i zaprojektowane na potrzeby pracowników branży IT oraz inżynierów.

Praktyczne warsztaty rozwoju kreatywności i innowacyjności. Podczas tego szkolenia wykorzystujemy możliwości narzędzi EV3 oraz VR do rozwoju kreatywności i nieszablonowego podejścia do problemu. Uczestnicy szkolenia stoją przed wyzwaniem zaprojektowania, skonstruowania i zaprogramowania autonomicznych robotów, mających wykonać założone cele wybranego scenariusza. Każda drużyna pracuje nad własnym prototypem, a następnie konkuruje z innymi o pierwsze miejsce w takich zadaniach jak sumo robotów czy łazik księżycowy. Ponadto uczestnicy wykonują dodatkowe zadania z użyciem wirtualnej rzeczywistości – gogli Oculus Rift oraz specjalnie dobranych programów i gier PC, rozwijających abstrakcyjne myślenie, wyobraźnię 3D, nieszablonowe rozwiązywanie problemów. Całe szkolenie jest oparte na zasadach grywalizacji: zdobywanie nagród za wykonanie poszczególnych misji, możliwość wygrania dodatkowych elementów ułatwiających zakończenie projektu itd.


Ilość osób: 6-9

Czas trwania:

Pakiet podstawowy: 1 dzień szkoleniowy (8h)

Pakiet standardowy: 2 dni szkoleniowe (16h)

Miejsce: Sala szkoleniowa dobrana pod lokalizację klienta LUB w siedzibie klienta


Są to praktyczne zajęcia dla umysłów ścisłych. Mało teorii, dużo działania, kreatywnego myślenia i wspaniałej zabawy.

W trakcie szkolenia, uczestnicy poznają i mają możliwość praktycznego przećwiczenia w pracy nad projektem następujących metod kreatywności m.in.:

  • heurystyki (techniki myślenia kreatywnego):  ‘praca wstecz’, myślenie analogiczne

  • kreatywne sposoby pracy: model GenploreKreatywne Rozwiązywanie Problemów;

  • Reframing (przeramowanie)

  • 2 tryby myślenia: otwarty i zamknięty

Szkolenie to rozwija i testuje kompetencje: myślenia abstrakcyjnego i łamania schematów myślowych, kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, efektywnej komunikacji, zarządzania zespołem, zarządzania projektem, efektywnej kooperacji.


Więcej na temat EV3 i VR