contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Kanban

 

KANBAN I SCRUMBAN DLA IT OPERATIONS

Praktyczne ćwiczenie Agile’owych metod zarządzania zadaniami i projektami (Kanban i Scrumban) w środowisku IT Operations

Ćwiczenie efektywnej współpracy i komunikacji w zespole

Ciekawe zadania przy konstruowaniu i programowaniu robotów (EV3)

Opis szkolenia (2 dni szkoleniowe):

 • Nauka i ćwiczenie metod zarządzania zadaniami w metodykach Kanban i Scrumban, w symulacji pracy nad realnymi projektami.

 • Ćwiczenie wzbogaconej wersji metodyki Kanban: stosowanie Kanban board, limitowanie WIP, efektywne zarządzanie workflow zespołu, mierzenie lead time (cycle time),

 • Ćwiczenie metodyki Scrumban: efektywnego podziału zadań – łączenie codziennych zadań i dużych projektów, tworzenie Scrumban Backlog i Scrumban Board, praca z User Stories, taskami i priorytetyzacją, Daily Stand-up oraz meetingi Just-in-time: Sprint Planning Meeting, Sprint Review i Retrospective

 • Efektywne prowadzenie meetingów w Scrumban – mające prowadzić do większej współpracy, lepszej komunikacji, sprawniejszego zarządzania workflow, dobrego planowania, doskonalenia procesu oraz pracy całego zespołu

 • Uczestnicy pracują jako jeden zespół IT Operations, mający poradzić sobie z ciągle napływającymi zadaniami supportowymi oraz nowymi projektami związanymi z zaprojektowaniem, budową i zaprogramowaniem robotów (EV3)

 • Przed uczestnikami stoi wyzwanie zbudowania, naprawy lub modyfikacji SUMObotów, CleanerBOTów lub Łazików Marsjańskich (zgodnie z napływającymi zamówieniami), które pokonają przeciwników podczas turnieju robotów.

 • Trening współpracy i komunikacji zespołowej; zarządzania czasem i zadaniami; efektywnej współpracy przy codziennych zadaniach i nagłych projektach; radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

 • Połączenie praktycznej wiedzy z angażującą symulacją pracy.

 • Grupa: 5-9 uczestników


Podsumowanie szkolenia:

Powyższe szkolenie zaznajamia uczestników z zasadami Agile’owych metodyk (Kanban i Scrumban) stosowanych w działach IT Operations (Helpdesk, support, infrastructure) oraz daje możliwość ich praktycznego przećwiczenia w trakcie symulacji pracy nad codziennymi zadaniami.

Możliwe korzyści z zastosowania Kanban:

 • lepsze zorganizowanie i większa transparentność pracy całego zespołu

 • większa efektywność zarządzania codziennymi zadaniami oraz nastawienie na zwiększenie jakości dostarczanych usług

 • skrócenie lead time (cycle time)

 • nastawienie na task-pulling, a nie task-pushing

 • możliwość stosunkowo łatwego i szybkiego zastosowania w większości działów IT Operations (z zachowaniem dotychczasowej struktury i ról)

Możliwe korzyści z zastosowania Scrumban - wszystko co w Kanban i dodatkowo:

 • polepszenie komunikacji i współpracy w zespole

 • zwiększenie proaktywności członków zespołu

 • nastawienie na ciągłe doskonalenie (continuous improvement, Kaizen) procesu oraz jakości pracy

 • pogodzenie pracy nad codziennie napływającymi zadaniami z pracą nad większymi projektami


Więcej na temat EV3