contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ac34.png

Project Connect+AC

PROJECT CONNECT official tools

PROJECT CONNECT – to specjalny program szkoleniowy powstały w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku i od tamtego momentu intensywnie rozwijany. Wymaga on użycia unikalnych, opatentowanych narzędzi szkoleniowych amerykańskiej firmy Toobeez. Celem Projektu CONNECT jest rozwijanie wyobraźni i pomysłowości jednostek, ale przede wszystkim budowanie POŁĄCZEŃ. Budowanie połączeń w zespołach, drużynach, do „przełamywania lodów”, jako nauka współpracy i komunikacji, do zacieśniania więzi w grupach pracowników… Krótko mówiąc do budowania zgranej drużyny, która potrafi się komunikować i poprawnie działać razem.

Z tej przyczyny oficjalne narzędzia Projektu CONNECT szybko stały się ulubionym narzędziem amerykańskich coachów i trenerów team-buildingu i wykorzystywane są przy szkoleniach kadr menadżerskich, liderów zespołów oraz grup pracowników korporacji, dla których dobra współpraca jest sprawą kluczową.

PROJECT CONNECT i jego opatentowane narzędzia szkoleniowe, znalazły swoje zastosowanie także poza korporacjami – np. w pracy terapeutycznej z grupami: jako forma terapii zajęciowej dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych, w pracy z młodzieżą czy w resocjalizacji. Szkolenia i warsztaty oparte narzędzia Projektu CONNECT mają wyłącznie charakter praktyczny. Nie ma w nich teorii, są tylko wyzwania, których pokonanie wymaga komunikacji, współpracy, pomysłowości, ale przede wszystkim zakasania rękawów koszuli i „zanurzenia rąk” w materiale, który do dyspozycji mają uczestnicy warsztatów.

Innowacyjne narzędzia firmy Toobeez, dotąd nieznane praktycznie w Polsce, są coraz częściej używane w krajach Europy Zachodniej, choć największą popularnością cieszą się w Stanach Zjednoczonych. Naszym pragnieniem jest wykorzystanie możliwości tego unikatowego programu szkoleniowego w rozwijaniu kompetencji zespołów pracowników w Polsce.


 

PROJECT CONNECT official tools jest wykorzystywane w naszym pakiecie szkoleniowym: 

Assessment Center

Nasze narzędzia i metody (EV3, symulacje SCRUM) pozwalają nam na tworzenie symulacji biznesowych zawierających: prace zespołu nad realnym produktem, budowanie relacji z klientem, radzenie sobie z nagłymi zmianami, symulacje wybranych elementów procesu SCRUM.

Nasze scenariusze są bardzo dynamiczne i mogą być wykorzystane do testowania wybranych przez klienta kompetencji zarówno zespołu, jak i indywidualnych pracowników.

W odróżnieniu do standardowych sesji AC – które często są bardzo stresujące dla kandydatów i mogą negatywnie wpłynąć na postrzeganie firmy – nasze AC jest nastawione na pozytywne doświadczenie uczestników, na dobrą zabawę i wysokie zaangażowanie. Może to być wykorzystane do budowania pozytywnego doświadczenia w rekrutacji i wzmocnienia Employer Branding.

Opcje AC które oferujemy:

  • Raport oceniający kursantów wcielających się w rolę Scrum Mastera (możliwość oceny pod kątem: Znajomość procesu scrum i swojej roli; Zarządzanie czasem; Prowadzenie meetingów scrum’owych; Monitorowanie pracy itp.) oraz Product Owner'a podczas Treningu SCRUM.

  • AC w rekrutacji - symulacje specjalnie zaprojektowane na potrzeby rekrutacji w IT. Posiadane przez nas scenariusze pozwalają testować między innymi takie kompetencje jak: prowadzenie meeting’ów Scrum, znajomość procesu Scrum, zarządzanie czasem, zarządzanie zespołem, efektywna komunikacja, myślenie innowacyjne, kompetencje liderskie, radzenie sobie ze stresem i nagłą zmianą, zarządzanie sytuacją kryzysową, kontakt z klientem.

  • Development Center – symulacje zaprojektowane do oceny kompetencji pracowników obecnie pracujących w firmie klienta.