contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Trening SCRUM

 

Trening Scrum

Praktyczne warsztaty ról scrum’owych i symulacja procesu scrum. Na tym szkoleniu uczestnicy mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej na temat metodyki SCRUM lub - jeśli jej nie posiadają – szybkiej i praktycznej nauki zasad nią rządzących. Całe szkolenie jest symulacją pracy nad realnym produktem zgodnie z metodyką Scrum. Dzięki narzędziom EV3 oraz specjalnie zaprojektowanym scenariuszom uczestnicy w trakcie kolejnych sprintów muszą zaprojektować, skonstruować i zaprogramować roboty według życzeń symulowanego klienta.


Ilość osób: 6-9

Czas trwania:

Pakiet podstawowy: 1 dzień szkoleniowy (8h)

Pakiet standardowy: 2 dni szkoleniowe (12-16h)

Miejsce: Sala szkoleniowa dobrana pod lokalizację klienta LUB w siedzibie klienta

 Opcjonalne przygotowanie do certyfikacji (tylko w pakiecie standardowym: 2-dniowym):

  • Wstępne przygotowanie do certyfikatu PSM I (Professional Scrum Master I)

 

  • Przygotowanie do certyfikatu SMAC (Scrum Master Accredited Certification)


Symulacja zawiera wszystkie najważniejsze elementy procesu Scrum: jasny podział na role scrumowe; praca w sprintach składających się z wirtualnych dni; spotkania scrumowe, takie jak: Sprint Planning Meeting, Daily Scrum Meeting, Sprint Review i Retrospective.

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość przećwiczenia: samoorganizowania się zespołu i efektywnego podziału pracy; różnych metod estymacji User Stories; pracy z Product Backlog i Sprint Backlog; efektywnej współpracy z Product Owner’em i klientem,  a wybrane osoby mogą wypróbować swoich sił w roli Scrum Mastera danego sprintu. Całość wzbogacona jest o sytuacje losowe i rożne wydarzenia (zaczerpnięte z prawdziwych historii) utrudniające prace zespołu, przykładowo: zmieniające się oczekiwania i wymagania klienta co do produktu, chwilowo utrudniony kontakt z Product Owner’em, awarie sprzętu itp.

Całe szkolenie jest oparte na zasadach grywalizacji: zdobywanie wirtualnej waluty za wykonanie poszczególnych misji i dostarczenie ważnych funkcjonalności na koniec sprintu, zarządzanie budżetem,  możliwość wykupienia dodatkowych elementów ułatwiających zakończenie projektu, dynamicznie zmieniająca się skala zadowolenia klienta itd.

Praktyczne ćwiczenie scrum poprzez interesującą symulacje, trening współpracy i komunikacji oraz dobra zabawa i teambuilding – to wszystko znajdą Państwo na tym szkoleniu.

Szkolenie to zostało opracowane przy współpracy z doświadczonymi Scrum Master’ami z polskich i zagranicznych firm IT. Na życzenie klienta szkolenie to może zostać rozbudowane o dodatkowy moduł typowo teoretyczny (Podstawy Scrum) oraz raport oceniający kursantów wcielających się w rolę Scrum Mastera podczas tego szkolenia (możliwość oceny pod kątem: Znajomość procesu scrum i swojej roli; Zarządzanie czasem; Prowadzenie meetingów scrum’owych; Monitorowanie pracy itp.)

Dla kogo:

  1. Dla nowo powstałych zespołów scrum i/lub nowych pracowników mających pracować w scrum – tej grupie nasze szkolenie daje możliwość szybszego wdrożenia się w pracę w zgonie z metodyką Scrum, praktycznego przećwiczenia jego elementów oraz lepszego zintegrowania się zespołu scrum;

  2. Dla już istniejących zespołów scrum – tej grupie nasze szkolenie daje możliwość: odświeżenia wiedzy i praktyki ‘czystego scrum’ (bez aberracji często występujących w firmach), przećwiczenia innego podziału pracy i ról w zespole, lepszego zdiagnozowania problemów występujących w pracy zespołu (np. nieefektywna komunikacja, złe planowanie i podział zadań, nieefektywne meetingi itp.) i szukanie rozwiązań; jeszcze lepszego zintegrowania się zespołu


Więcej na temat EV3