contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Team Building

 

Team Building –Project Connect

Innowacyjne szkolenie team buildingowe zwykorzystaniem „PROJECT CONNECT official tools”

Są to inspirujące zajęcia łączące w sobie zajęcia ruchowe z praktycznymi zadaniami, wymagającymi kreatywnego myślenia i bardzo dobrej współpracy.
Warsztaty składają się z niezwykle angażujących, praktycznych zadań drużynowych, w tym także zadań konstruktorskich i manualnych.

  • Ukończenie każdego ćwiczenia wymaga dialogu, komunikacji, współpracy oraz pomysłowości całego zespołu.

  • Praktyczne zadania drużynowe przerywane są moderowaną dyskusją uczestników, która pomaga odkryć słabe i mocne strony zespołu oraz wyciągnąć wnioski pozwalające współpracować skuteczniej i bardziej twórczo.

  • Uczestnicy szkolenia stają przed szeroką gamą wyzwań: od skonstruowania najdłuższego mostu w ograniczonym czasie, po skoordynowaną ucieczkę z najeżonego pułapkami laboratorium szalonego naukowca.


Ilość osób: 6-12

Czas trwania: 2-4h

Miejsce:  Sala sportowa/szkoleniowa dobrana pod lokalizację klienta LUB w siedzibie klienta.


Szkolenie to rozwija i testuje kompetencje: kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania czasem, efektywnej komunikacji, zarządzania zespołem, efektywnej kooperacji.Oferujemy również Team Building z wykorzystaniem robotów EV3

- skontaktuj się z nami by otrzymać szczegółową ofertę