contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

vr.png

VR (Virtual Reality)

VR (Virtual Reality)

Uczestnicy naszych szkoleń mają dostęp do najnowszych technologii wirtualnej rzeczywistości. Dzięki wykorzystaniu zestawów Oculus Rift ® oraz odpowiednio dobranych programów wprowadzamy naszych kursantów w wirtualny świat, w którym mogą wystawić na próbę swoją prawdziwą kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów w przestrzeni 3D. Jest to połączenie niezapomnianego doświadczenia, dobrej zabawy i ćwiczenia umiejętności rozwiązywania problemów w trójwymiarowej rzeczywistości.

Ponadto, nawet gdy nie wykorzystujemy gogli VR, uczestnicy naszych szkoleń mogą ćwiczyć i testować swoje umiejętności:

  • myślenia abstrakcyjnego,

  • rozwiązywania problemów,

  • szukania alternatywnych rozwiązań

w specjalnie dobranych do tego celu grach i programach komputerowych.

Wspaniała nauka i rozrywka w jednym. 


 

VR jest wykorzystywane w naszym pakiecie szkoleniowym: